Populiariausios grupės, atlikėjai

Lietuvių Liaudies Dainos
364244 peržiūros
Eminem
164811 peržiūra
Shakira
148874 peržiūros
Justin Bieber
140304 peržiūros
Celine Dion
99239 peržiūros
Linkin Park
98147 peržiūros

Populiariausi lietuvišku dainų žodžiai


Populiariausi anglišku dainų žodžiai


Naujausi lietuvišku dainų žodžiai


Naujausi anglišku dainų žodžiaiFoje dainų žodžiai, tekstai

Foje - Ši minutė
jau kitą dieną kiti bus žodžiaijau kitos lūpos tau juos ištarsjau kitą naktį dangus tau rodyskitokią...

Foje - Ir aš dar gyvensiu
aš apie tai skaičiau senoj dulkėtoj knygojaš apie tai girdėjau pokalbiuose žmoniųtekančiam vandeny v...

Foje - Dygsta barzda
dygsta barzda dygsta barzdajaunam berniukui dygsta barzda labai niuri barzda ryžaryža labai labai ry...

Foje - Žodžių reikšmė
auksas tai tavo tikslaimiestas laukinių namaižvaigždės pasauliai kitinorai tai ką jauti mirti tai g...

Foje - Žodžiai į tylą
Tolstanti saulė pro šakas tolstantis aš nuo jos langeVakaro kalbos erdvėje gesta aplenkdamos maneNor...

Foje - Bet
bet šis pasaulisper daug jau liūdnaskad aš galėčiaušypsotis gražiaitik šis pasaulisper daug jau pikt...

Foje - Day Becomes A Night
I start before I start Is this the final stage? I'm going break your heart Then I turn a page So let...

Foje - Atgal
ir vėl nuodai į mano kraująir vėl ugnis į mano miškąir vėl tiesa į mano sapną mažas naivus pasiklyd...

Foje - Kibernetiniai žaislai
mes žinom medžiagas formas daiktų mes žinom kas yra gera ir bloga mes žinom kaip metai keičia metus ...

Foje - Dar ilgai
žydinčios pievosbegalinis dangusten kur baigiasi žvaigždėsten kur mūsų nebusnenutylančios dainosauks...

Foje - Paskutinė žiema
...

Foje - Aš negaliu turėt tavęs
pokalbis telefonu per naktį iki rytoatšalusi kava ant stalo gaisras vidujetai bandymai įrodyt sau ka...

Foje - Aukštas vyras
tai atsitiko šį rugsėjo mėnesįėjau per miestą buvo linksma man ėjau tiktai staiga patraukė dėmesįkei...

Foje - Rankos paliečia smėlį
rankos paliečia smėlįsmėlis paliečia jūrąjūra paliečia dangųtavo rankoj dangus melas virsta į baimę...

Foje - Aš laukiu tavęs
mes kažkur erdvėjemes judam pirmynper laiko bangaskurios mus suvesaš laukiu tavęs tu veidus mataiaš...

Foje - Arbata
ar tu atsimeni laikusvisas beprotiškas naktismūsų negimusius vaikusaš vis dar matau jų akis tai buv...

Foje - Aš gimsiu rytoj
Aš gimsiu rytojMes gimsim rytojKai kelią nušvies skaisti pilnatisMes gimsim rytoj Mes gimsim tadaKai...

Foje - A day becomes a night
I start before I start Is this the final stage? I'm going break your heart Then I turn a page So let...

Foje - Atsimenu tai
Atsimenu tai, ko nebus jau daugiau. Atsimenu, koks buvo aukštas dangus. Aš mėgau svajot, kaip dabar ...

Foje - Balsas
tai ką tu radai prieš tris dienasšiandien jau gali išmesti lauktai ką parašei prieš tris naktisšiana...

Foje - Alternatyvinė daina apie meilę
meilė tai peilis giliai žaizdojemeilė tai stiklas suspaustas delnemeilė tai neužgesinta ugnismeilė t...

Foje - But River Flows
And we never know that we know so muchAnd we never dearth all these things to touchAnd we never drea...

Foje - Tu nieko dar nepažinai
Tu nieko dar nepažinaiNet vėjo lakstančio laukuosTu net nebandei išgirst jo kalbosJam ranką ištiesk ...

Foje - Aštuoniolikta
antakalnis, pačiam jo vidurystovi mokykla gailiantakalnis, pačiam jo vidurystovi mokykla žaviantakal...

Foje - Upė iš lėto plauks
aš tave pažinau kažkuriame sapnematėmės jau prieš taitik nesakyk kad ne toj pačioj erdvėjne tam pači...

Foje - Aš bėgu gaudyti drugelių
Aš bėgu gaudyti drugelių :) (Iš albumo Mokykla, 1997)...

Foje - Dujos
kai tave mylimoji palikojei sudirginti tavo jausmaiatsisėsk prie dujinės viryklėsir į liepsną ziurėk...

Foje - Tušti delnai
aš galiu suprastką tu man sakaiaš girdžiu žodžiusskambančius keistaiaš galiu matyttai ką tu mataiaš ...

Foje - Amžinas judesys
mes kilsime vis aukštynį juodą žvaigždėtą dangųtik paukščiai ten mus pasieksmes klyksime jų balsais ...

Foje - Gaudžia gitaros
La la la la la laGaudžia gitarosSolinės ir bosinėsO taip pat ir ritminės gitarosŠokame visi, visi ka...

Foje - Vieną kartą Paryžiuj
tavo nekaltybė man atvėrė vėl akis į saulętavo nekaltybė lyg lietus išplovė užterštas mintistavo nek...

Foje - Žvaigždės kartais krenta
tau reikalingos draugo akyskurios tau niekad nemeluojatu sapnavai kad švelnios rankoskalnų gėles tau...

Foje - Žvakių šviesoje
Aš pasiklydau tarp veidųKeistai dažytų svetimųO byrantis smėlis delnuoseAr tai dekoracija ar ne Kodė...

Foje - Aš negalvojau išprotėt
aš nematau tokių kaip ašaš nematau tokių kaip tuaš užmiršau senas dainasaš nerandu naujų spalvųaš ni...

Foje - Lukošiaus daina
širdį mano nutvilkdė aistrapamilau aš be saiko vyrukąto negalėtum atleistman mielas, Petraiprašau ta...

Foje - Nieko panašaus
skrendant kažkuriame keistam sapnežemė liko galbūt per daug tolisvajonės ar tu tada matei manetai bu...

Foje - Laužo šviesa
Laužo šviesa naktyjeGuodžia gaivina maneNerimas stingsta veideKas ten toli tamsoje Laužas prieš mano...

Foje - Aš numirsiu vistiek
aš numirsiu taip pat kaip ir mes visitik prieš tai aš norėčiau tave pamatytman reikėtų kaip paukščiu...

Foje - Baltam name
baltam namebaltoje šviesojeaš vaikščiojau vienasieškojau tavęs ir ta dienakartu su šviesaniekada ne...

Foje - Mėnulio Veidas
kam tyrą sapno tylą tu iš nakties keli gal tame paguoda yra juk vienas gyveni pasaulį tu parodai ir ...

Foje - Mėlyni Plaukai
ei mėlyni plaukai tinka tau labai aš sąmonės netenku man dar labai patinka tai kad tau nestinga šyps...

Foje - My Woman Is Pregnant
There's a warfare site Such a foolish game So you can watch them fight But favorits always same Caus...

Foje - Muzika
vieną gražų ankstyvą rytą pabudau ir ilgai žiūrėjau į sieną kal pro miglą pamačiau laikrodį kabantį ...

Foje - Mes Visi
visi mes galvojam kad žinome tiesą kiekvienas galvoja kad klysta kiti kiekvienas save paliekame vien...

Foje - Mes Laimingi Visai
Mes laimingi visai ir mums nieko nereik Nes mes radome tai ko ieškojom ilgai. Mes laimingi visai mes...

Foje - Meilės Nebus Per Daug
tai buvo giedro dangaus pasiilgusios akys tai buvo vėlgi naktis be mažiausios vilties ir žvaigždžių ...

Foje - Lukošiaus Daina
širdį mano nutvilkdė aistra pamilau aš be saiko vyruką to negalėtum atleist man mielas Petrai prašau...

Foje - Liūdesys
LIŪDESYS žodžių daug įvairių išgalvojame mes kad netektų mastyt ir liūdėt visi norime būt maloniais ...

Foje - Laužo šviesa
Laužo šviesa naktyje Guodžia gaivina mane Nerimas stingsta veide Kas ten toli tamsoje Laužas prieš m...

Foje - Laužas
laužo šviesa naktyje guodžia gaivina mane nerimas stingsta veide kas ten toli tamsoje laužas prieš m...

Foje - Laužai
kiek laužų kiek laužų kibirkščiuoja aplink prie laužų prie beržų tu mane prisimink tarp laužų tarp b...

Foje - Krantas (Symphonic Mix)
pučia pučia jūrų vėjas neša neša mano laivą mano viltį neša neša supa supa juodos bangos glosto mažą...

Foje - Krantas
Pučia pučia jūrų vėjas Neša neša mano laivą Mano viltį neša neša... Supa supa juodos bangos Glosto m...

Foje - Kitoks Pasaulis
žiūri aplink stebiesi viskuo daiktus matai savo šviesoj o jeigu viskas yra ne taip ir tu pasaulį reg...

Foje - Kita Diena
Kita diena ateis kaip tūkstančiai kitų Kita diena ar kas pasikeis Kita diena ar vėl bus toks rūškana...

Foje - Kibernetiniai žaislai
mes žinom medžiagas formas daiktų mes žinom kas yra gera ir bloga mes žinom kaip metai keičia metus ...

Foje - Ketvirtoji Daina
kai aš savo tėvą užmušti norėjau vėl aš leidau liepsnoti tam pykčiui per daug ilgai ir griūvantys mi...

Foje - Keistuolis
kai tu eini tolyn gatve šurmuly neišsiskirti minioje negali truputi gal esi ne toks kaip kiti ir ne ...

Foje - Kai Perplauksi Upę
vaikas pamatė juodai apsirengusį žmogų kur dėjo ant kapo gėles kas bus kai aš vieną dieną numirsiu g...

Foje - Juodas Vyrukas
norėčiau aš labai ar labai norėtum? papasakoti jums ką norėtum papasakoti? istoriją nelinksmą apie v...

Foje - Jeigu Tu Ten Buvai
mes liksime ne čia neklausk manęs kodėl kai viskas pasibaigs aš eisiu ten vėl mes kelsime rankas nor...

Foje - Ir Nieko Panašaus
skrendant kažkuriame keistam sapne žemė liko galbūt per daug toli svajonės ar tu tada matei mane tai...

Foje - Ir Aš Dar Gyvensiu
aš apie tai skaičiau senoj dulkėtoj knygoj aš apie tai girdėjau pokalbiuose žmonių tekančiam vandeny...

Foje - I Remember (Exotic Mix)
I remember my childhood which comes back to me I remember that funny incredible days I remember I ha...

Foje - I Remember
I remember my childhood witch comes back to me I remember thats funny incredible days I remember I h...

Foje - Hey Hey Hey Hey
žodžiai neturi prasmės jei tu juos tari tik šiaip sau niekada nieks tavęs nesupras jei bijosi ištart...

Foje - Geltoni Krantai
Galbūt šiandieną aš netoks Koks būt galėčiau jei suprasčiau Žemiškus dėsnius ir tiesas Jei numatyčia...

Foje - The Land
I went to the promise land A land of a happy end. Where people are always smiling A loneliness they ...

Foje - Tamsoje (Techno Mix)
Kodėl šunys nemiega nakčia...

Foje - Tamsoje
aš per tamsą einu ryto link begalybė pasaulių aplink aš jų nematau bet jaučiu kad jie čia neregimos ...

Foje - Tamsiausia Valanda
pirmadienį anksti ryte aš netikėtai pabudau ar dar kas nors pabudo šiam mieste pati tamsiausia valan...

Foje - Sukasi Aplink
sukasi aplinkui viskas užburtu ratu tūkstančiai akių ir tūkstančiai veidų kartu bet nemoka akys tos ...

Foje - Sugrįžk
aš viską viską užmiršau ir viską tau senai atleidau sugrįžk sugrįžk vardu pašauk tu vėl gyvensi many...

Foje - Sparnai
autostradų juostos ir namai iš akių išnyko miesto dulkės ir žmonių veidai apačioj paliko o aplink ly...

Foje - Skrisk
ei tu nežinai ką tu turi dar tavo sparnai nepakirpti kas žodžiai pikti tu nežinai tu vis dar gali ki...

Foje - Sidabrinės Svajonės
tu atidavei viską kad galėtum turėti savo suknistą laisvę nežinai kur ją dėti jeeee vakar prašei je ...

Foje - Savo Paties Auka
vėl tavo rankose akmuo tu nori mesti jį į mane neatvėsins tavęs vanduo man sako pyktis tavo veide ir...

Foje - Saugok Vaikystę
visos svajonės lieka kažkur praeity vaikiškos mintys skęsta gilioj užmaršty... kam atsisakom to kuo ...

Foje - Sapnai
daugybę dienų aš gyvenu tarsi sapne aš laukiu mirties kuri kada nors ateis pas mane ir aš nežinau ni...

Foje - Rankos Paliečia Smėlį
rankos paliečia smėlį smėlis paliečia jūrą jūra paliečia dangų tavo rankoj dangus melas virsta į bai...

Foje - Pėdos Ant Drėgno Akmens
gydanti muzika milijonai žvaigždžių svaiginančios giesmės aš daug jų turiu nemigo naktys jos trunka ...

Foje - Prie Jūros
sėdėkim prie jūros kartu lai kojas paglosto banga sėdėkim abu aš ir tu lai paliečia ranką ranka sėdė...

Foje - Ponas Niekas
niekieno tuščiam name niekad negaruoja pietūs niekad niekada iš čia neišeina ponas niekas niekad pro...

Foje - Pilkas Namas
išeinam į kelią dulkėtą ir sunkų galbūt mes dar skubam tą kelią pažint paliekame namą nors pilką bet...

Foje - Paveikslas
ant sienos kažkada kabėjo paveikslas ten kur dabar tuščia dėmė kas uždažys tą baltą baltą dėmę aš ne...

Foje - Paskutinė žiema
ir vėl ateis ta klaiki žiema ir aš numirsiu su medžiais kartu nusišypsojęs sustingsiu lede ir mano š...

Foje - Paskutinė Diena
uvys giliai kaip ir paukščiai aukštai tai tik amžinai neatsiejami broliai mano namai begaliniai lauk...

Foje - Paskutinis Traukinys
Ar tu dar gali kentėti tas blogas mintis? Ar tu dar gali matyti akis visai tuščias? Ar tau malonu gi...

Foje - Pasiimk Mane
Pasiimk mane iš šitos klaikios skylės pasiimk mane nieks dėl to čia neliūdės pasiimk mane padaryki t...

Foje - O Mano Saule
tu ateini debesų kilimais tu gyveni ten kur paukščių takai tu negali nesijuokt su vaikais kur tu ein...

Foje - Nieko Panašaus
skrendant kažkuriame keistam sapne žemė liko galbūt per daug toli svajonės ar tu tada matei mane tai...

Foje - Niekada
tylus balsai artumoje tau neatvers savo paslapties niekada tavo atspindys nieko neištars tavo akyse ...

Foje - Nakties Balsai
vienas mano pažįstamas tu jo tikrai niekada nematei jisai sugalvojo keistą būdą kaip suvesti sąskait...

Foje - Žvakių šviesoje (Christmas Version)
aš pasiklydau tarp veidų keistai dažytų svetimų o byrantis smėlis delnuose ar tai dekoracija ar ne k...

Foje - Žvakių šviesoje
Aš pasiklydau tarp veidų Keistai dažytų svetimų O byrantis smėlis delnuose Ar tai dekoracija ar ne K...

Foje - Žvaigždės Kartais Krenta
tau reikalingos draugo akys kurios tau niekad nemeluoja tu sapnavai kad švelnios rankos kalnų gėles ...

Foje - Žodžių Reikšmė
auksas tai tavo tikslai miestas laukinių namai žvaigždės pasauliai kiti norai tai ką jauti mirti tai...

Foje - Žodžiai į Tylą
Tolstanti saulė pro šakas tolstantis aš nuo jos lange Vakaro kalbos erdvėje gesta aplenkdamos mane N...

Foje - Ši Minutė
Jau kitą dieną kiti bus žodžiai jau kitos lūpos tau juos ištars jau kitą naktį dangus tau rodys kito...

Foje - Vėl Paliks Pasaulį šiluma
Vėl paliks pasaulį šiluma vėl pakils su paukščiais lapai skrist vėl bandau išsaugoti tave vėl šaukiu...

Foje - Vėjas
alta čia kaip ir jų akyse ir tamsu čia tarp mūsų visų aš atsimenu saulės dienas giedrą dangų ir meil...

Foje - Vieną Kartą Paryžiuje (100.2 Bmp Mix)
tavo nekaltybė man atvėrė vėl akis į saulę tavo nekaltybė lyg lietus išplovė užterštas mintis tavo n...

Foje - Vieną Kartą Paryžiuj
tavo nekaltybė man atvėrė vėl akis į saulę tavo nekaltybė lyg lietus išplovė užterštas mintis tavo n...

Foje - Vandenyje
itas keistas pasaulis verčia mane amžinai ieškoti vilties nesibaigiantis triukšmas verčia mane amžin...

Foje - Vaikystės Stogas
Tą vakarą tamsų aš ant stogo lipau Norėjau išvysti ką seniai užmiršau Norėjau pajusti svaigų orą dan...

Foje - Upė Iš Lėto Plauks
aš tave pažinau kažkuriame sapne matėmės jau prieš tai tik nesakyk kad ne toj pačioj erdvėj ne tam p...

Foje - Tušti Delnai
aš galiu suprast ką tu man sakai aš girdžiu žodžius skambančius keistai aš galiu matyt tai ką tu mat...

Foje - Tu žmogus
dar vakar buvai tu akmuo dar vakar buvai tu vanduo dar vakar buvai tu žolė tol kol nesprogo lemtinga...

Foje - Tu Vėl Esi Akla
bandai sau meluoti bet viską išduoda tirpstantis sniegas tavo delne tu nori įrodyt kad viskas vienod...

Foje - Tu Nieko Dar Nepažinai
Tu nieko dar nepažinai Net vėjo lakstančio laukuos Tu net nebandei išgirst jo kalbos Jam ranką ištie...

Foje - Tu Krenti
nei blizgantys daiktai nei pikti balsai nei geismų griūtis neprivers užmerkt link tiesos akių ir n...

Foje - Tolyn Nuo Savęs
aš bėgau tolyn nuo tavęs tam kad būčiau arčiau aš bėgau nuo melo kur tavo veide mačiau kuprinė už ma...

Foje - Tiktai Muzika
vieną gražų ankstyvą rytą pabudau ir ilgai žiūrėjau į sieną kal pro miglą pamačiau laikrodį kabantį ...

Foje - Think About Life Forms
Think about life forms Isn't beautiful spring after winter? Isn't painful day after day? Before the ...


Panašios grupės, atlikėjai

Andrius Mamontovas Lemon Joy Airija Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė Aktorių trio Andrius Kaniava

Komentarai

Vardas:
Apsaugos kodas:
Komentaras:

 
elyrics.lt yra lietuviškų ir angliškų dainų tekstų ir žodžių archyvas. Visi dainų tekstai yra jų autorių nuosavybė ir pateikiami tik informaciniais tikslais. Visi vaizdo klipai yra iš Youtube.com, čia pateikiama automatinė Youtube klipų paieška. elyrics.lt neprisiima atsakomybės už šioje svetainėje skelbiamos informacijos tikslumą ir jos panaudojimo pasekmes. Kiekvienas rašydamas naują komentarą atsako už skelbiamos informacijos turinį.
‡ Lietuva internete
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas | CS 1.6 Download |