Populiariausios grupės, atlikėjai

Lietuvių Liaudies Dainos
468287 peržiūros
Eminem
228771 peržiūra
Shakira
213162 peržiūros
Celine Dion
175769 peržiūros
Linkin Park
162885 peržiūros
Justin Bieber
156977 peržiūros

Populiariausi lietuvišku dainų žodžiai


Populiariausi anglišku dainų žodžiai


Naujausi lietuvišku dainų žodžiai


Naujausi anglišku dainų žodžiaiLietuvių Liaudies Dainos dainų žodžiai, tekstai

Lietuvių Liaudies Dainos - Žemė Lietuvos
K.Vasiliauskas Kaip brangi esi, žeme tu gimta.Nors būnu toli, tau širdy vieta.Žemėj Lietuvos ąžuolai...

Lietuvių Liaudies Dainos - Alutį gerdams dūmojau
Alutį gerdams dūmojau, Kur šią naktelę nakvosiu, Oi ly, oi lia, oi ly - lia - liaKur šią naktelę nak...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ėjo senis...
Ėjo senis lauko artiPasiėmęs pypkę karčią. Pried.: Oi lylia, oi lyliaDainuok linksmai. Ėjo boba tuo ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ko liūdi, berželi
Ko liūdi berželi, ko liūdi?Ko verki nuleidęs šakas?Kam svyra žalieji lapeliai?Kam varvini šaltas ras...

Lietuvių Liaudies Dainos - Grįšiu
ž.: S.Nėris Nemune ledai išplauks,Obelys pabals.Parymok, manęs palaukPrie baltos obels. Parugėm gel...

Lietuvių Liaudies Dainos - Alaus, alaus
Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,Per visą naktelę alum lijo. (2 k.) Alum lijo, apyniais snigo,Tekėj...

Lietuvių Liaudies Dainos - Vai atvažiuoja lėlių Kalėda
Vai atvažiuoja lėlių KalėdaLėlių Kalėda Kalėda Auksiniais ratais šilkų botagaisLėlių Kalėda Kalėda V...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kokiais keliais bekeliaučiau
Kokiais keliais bekeliaučiau,Tėviškėn mintys nuves.O mylimas mano krašte,Nuolat ilgiuosi tavęs. Kamp...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kai aš grėbiau lankoj viena
Kai aš grėbiau lankoj viena,Šienelį, šienelį,Ir atjojo bernužėlisPas mani, pas mani. (2x2) Padėk Die...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kalėdų rytų saulė pražydo
Kalėdų rytų saulė pražydo, Vai lėliu lėliu, Kalėda. Sekminių rytų ažerai šalo,Kas tokis mundras, paž...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tėvyne dainų, artojų
Tėvyne dainų ir artojų, Už ką tu mus šitaip baudi? Į kokį džiaugsmingą rytojųPer skausmą ir kraują v...

Lietuvių Liaudies Dainos - Aš užgimio ubagėlis
Aš užgimio ubagėlis, Ir užaugo prasčiokėlis. Ainu par svieto verkdamas, Geradėjus garbindamas.Trečis...

Lietuvių Liaudies Dainos - Šėriau žirgelį
Šėriau žirgelįPer savaitėlę,Kai atėjo subatėlė,Savo bėrą žirgelįPabalnojau. 3x2 Vai žirge žirge,Žirg...

Lietuvių Liaudies Dainos - Lietuva
Lietuva – tai laukai ir takeliai, Lietuva – tai žibutės laukuos, Lietuva – žydros akys seselių, Juod...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ant aukšto kalnelio
Ant aukšto kalnelio,Čigonai nakvojo,Daineles dainavo,Gere - uliavojo.Bic maj tumba alaRaka caka tumb...

Lietuvių Liaudies Dainos - Per žalią gojų
Per žalią gojųJaunikaitis jojo,Jaunikaitis jojo,Sau poros ieško(jo). Žaliame gojelyBalandis tupėjo,...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ariau ariau
Ariau, ariau, ariauLygiuosius laukelius.Atėjo mergelė,Atnešė pusryčius. (2x2) Saulutė dėl dienos,Mėn...

Lietuvių Liaudies Dainos - Oi tu žirge, žirge
Oi tu žirge žirge,Bėrasai žirgeli,Ko dairais aplinkuiĮ dulkėtą kelią? Tas kelias į Vilnių,Gedimino p...

Lietuvių Liaudies Dainos - Daug daug dainelių
Daug daug dainelių, mieloji sese,Tau padainuoti seniai žadu.Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,Toli...

Lietuvių Liaudies Dainos - Būčiau nekalbėjus
Buciau nekalbejus,Nekalbejus, ne! (2x2 k.)Grazios buvo jo akeles -Susigundziau! (2x2 k.) Buciau nemy...

Lietuvių Liaudies Dainos - Augo sode klevelis
Augo sode klevelis,Augo sode zaliasai,Po tuo klevu, po zaliuoju,Gul bernelis jaunasai.Viens, du, gra...

Lietuvių Liaudies Dainos - Mes pažįstam šeimininką
Mes pažįstam šeimininką, kur svečių nemyli:Aplink bačką sukinėjas, Už stalelio tyli.Tylėk, netylėk -...

Lietuvių Liaudies Dainos - Alutį gėriau, raudonas buvau
Alutį gėriau, raudonas buvau, Vo kas išrašė mano veidelį ? Apynio spurgas, miežio grūdelis, Tai jis ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Neišeik tu iš sodžiaus
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, Nepaliki žilvičių vienų. Be tavęs vakarai bus nuobodūs, Be tavęs ne...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ant kalno gluosnys
Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnysTen stovėjo mergužėlė pati sau viena Jojo bernelis, žirgo girdytS...

Lietuvių Liaudies Dainos - Supkit mane, supėjėliai
Supkit mane, supėjėliai, Supėjėliai! O, kad duočiau supėjėliams, Supėjėliams - Motulė sūrelio nesusl...

Lietuvių Liaudies Dainos - Brisk per upę
Brisk per upe, brisk per upe, brisk per upe Saltuoną, je!Pasikaise, pasikaise, pasikaise, sijuoną. J...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ant kalno karklai siūbavo
Ant kalno karklai siubavo,(3)Pakalnej vanduo liuliavo,Liuliavo, liuliavo. Tenai vaiksciojo mergele, ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tyliai leidžias
Tyliai leidžias pavargusi saulė,Paskutiniai šešėliai dienos.Galbūt viską pasaulyje pamiršiu,Bet tavę...

Lietuvių Liaudies Dainos - Dzūkija
Kiek daug gražių dainų,Bet gražiausios mano tėviškėj.Su daina aš gyvenu:Koks gi tu dzūkas be dainos?...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tris dienas, tris naktis
Tris dienas, tris naktis, Keleliu ėjau, Ketvirtą naktelę, Girioj nakvojau. Išgirdau girdėjau, Girio...

Lietuvių Liaudies Dainos - Išėjo tėvelis į mišką
Išėjo tėvelis į mišką,Išėjo motinėlė į mišką,Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,Išėjo visi vaikai į mišką...

Lietuvių Liaudies Dainos - Už girių ugnelė degė
Už girių giriųUgnelė degėEi, Kalėda, Kalėda Pas tą ugnelęBroliai žirgus ganėEi, Kalėda, Kalėda Broli...

Lietuvių Liaudies Dainos - Nedėlios rytelį išėjau grybauti
Nedėlios rytelį išėjau grybauti,Radau baravyką, negaliu išrauti Pasilenkęs žiūriu: yra didis lepšisN...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kvolijosi šilo meška
Kvolijosi šilo meška, Ū ta ta ta, ū ta ta ta. Aš įkopsiu aukštan drevėn, Be lėselių, be šakelių, Be ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Mes išliksim jauni
Su pirmąja linksma kregžde, Su purienom šlaituos, Du gandrai naujame lizde Vestuves kleketuos. Prie...

Lietuvių Liaudies Dainos - Mažam kambarėly
Mažam kambarėly Ugnelę kuriu. (2x2) Girdžiu kaip motulė Kalba su kariu: (4x2) Kalnus tu praėjai, Up...

Lietuvių Liaudies Dainos - Lėk gervė, lėk gervelė
Lek gervė, lek gervelė,Lek gervelė per girią.O o o o!Lek gervelė per girią. Neš gervė, neš gervelė,N...

Lietuvių Liaudies Dainos - Milžinų kapai
Kur lygūs laukai,Snaudžia tamsūs miškai, Lietuviai barzdočiai dūmojaGalanda kirvius,Kalavijus aštriu...

Lietuvių Liaudies Dainos - Oi, kur reiks tas mergas dėt
Oi, kur reiks tas mergas dėt?Oi, kur reiks tas mergas dėt?Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką.Į Rygą...

Lietuvių Liaudies Dainos - Griežle, griežlele
Griežle, griežlele, mano mylima, mano mylima,Į papartyną neviliok manęs, neviliok manęs.Apynėliu api...

Lietuvių Liaudies Dainos - Filisterių daina
O, dienos laisvės ir džiaugsmų,Kur dingot jūs šiandieną?Kur jūs, draugai anų laikų?Nebliko jau nei v...

Lietuvių Liaudies Dainos - Oi ant kalno bačkelė, Kalėda
Oi ant kalno bačkelė, Kalėda, O po kalnu alų varė, Kalėda, O po kalnu alų varė, Kalėda. Sėdi vyrai u...

Lietuvių Liaudies Dainos - Sutems tamsi naktužėlė...
Sutems tamsi naktužėlė,Nudrengs drangi drangužėlė.Kur aš nukeliausiu,Nakvi nakvynėlę gausiu. Ar ant ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Šalta žiema šalin eina
Šalta žiema šalin aina, 2 k. Pavasaralis ataina. 2 k. Šėmi jauteliai bauboja, 2 k.Avinėliai arcavoj...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ar aš tau, sese, nesakiau
Ar as tau, sese, nesakiauAr as zodelio netariau?Issluok kiemeli subatojAtjos bernelis nedelioj. Atjo...

Lietuvių Liaudies Dainos - Balnokim, broliai, žirgus
Balnokim, broliai zirgus, (3 k.)Reiks karan joti. (2x2 k.) Paduok, sesule, kardą,(3 k.)Reiks priesa ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Atlakia elnias devyniaragis
Oi atabėga bistrus alnelisLėliu Kalėda, Kalėda.Bistrus alnelis devyniaragisLėliu Kalėda, Kalėda.Ant ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ant tėvelio dvaro
Ant tevelio dvaroSakalai krypavo,Sakalai krypavo,Dudelem dudavo. Ar as nelaimingasTevelio sunelis,Ar...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tūkstantis žingsnelių
Tūkstantis žingsnelių lig mano namelių,Negaliu nueiti pas savo mergelę.Ram tad rylia lylia, ram tad ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Dar nejok, dar sustok
Dar nejok, dar sustok, dar mėnulis teka. (2 k.)Aš girdėjau, aš girdėjau, ką tėvelis šneka. (2 k.) Ža...

Lietuvių Liaudies Dainos - Viešpaties lelija
(G.Jautakaitė) D A D x3 G D G Hm Am D Kur Dievulis saugo lietų, dangų, kur alyvose Ten paukšteliai ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Šią naktelę per naktelę
Šią naktelę per naktelęNemigau nemigau,Su broleliu obelėlęSodinau sodinau. Prigyk prigyk, obelėle,Va...

Lietuvių Liaudies Dainos - Draugystės laužas
Nors mes kartu ir buvom neilgai,Draugystės laužas degs mums amžinai.Kiek draugų, kiek naujų veidų,Žy...

Lietuvių Liaudies Dainos - Buvo naktys švento Jono...
Ž.: J.Keliuotis O pavasari malonus,O pavasari gražus,Tu toks mielas, paslaptingas,Tu atgaivini jausm...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ten, kur Nemunas banguoja
Ten, kur Nemunas banguoja, Snaudžia krantuose miškai. O už jų žaliuoja pievos, Ir žaliuos jos amžina...

Lietuvių Liaudies Dainos - Saulelė raudona (žemaitiškai)
Saulelė raudona Vakaras netoleLaikas jau mon gultiDa miego nenoru. Eisiu aš ant kalnaAnt kalna aukšč...

Lietuvių Liaudies Dainos - Aisim, bernai, kalėdauc, Kalėda
Aisim, bernai, kalėdauc, Kalėda, Želk želmuo po žirgeliu, Kalėda. Katrie smelni, duonos prašyc, Kalė...

Lietuvių Liaudies Dainos - Atskrend sakalėlis
Atskrend sakalėlis Per žalią girelęAtmušė sparneliusĮ sausą eglelę (2) Pažiūrėk, mergelę,Į sausą egl...

Lietuvių Liaudies Dainos - Buvo gera gaspadinė
Buvo gera gaspadine,Gero vyro zmona,Ir suspaude saldu suriSu visa smetona.O cha cha cha, o cha cha,O...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ir paauga žalia leipa
Ir paauga žalia leipaKeimo vidurieli. Ir atlieki vuolungieli,Tūpi unt šakelis. Vai vuolunge, vuolung...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ant kalno mūrai
Ant kalno murai - joja lietuviai,(2)Joja, joja lietuviaciaiNesa, nesa, jaunikaiciaiVainika rutu, vai...

Lietuvių Liaudies Dainos - Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom
Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom, Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom. Ir valdovui tartum tėvui, Nusiė...

Lietuvių Liaudies Dainos - Negerki trečios
Negerki, broleli, negerk trečios, Paskui nepažinsi savos pačios. Pakėlei taurelę - ir bus gana, Įrau...

Lietuvių Liaudies Dainos - Augo girioj ąžuolėlis
Augo girioj azuolelis,(3)Pas teveli sunaitelis. (3) Rupinosi tevuzelis,Kad jo mazas sunaitelis. Nesi...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ant marių krantelio
Ant mariu krantelio statyciau laiveli(2)Viliociau mergele trylikos meteliu.(2) Neviliok, berneli, ba...

Lietuvių Liaudies Dainos - Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos
Kaip brangi esi, žeme tu gimta. Nors būnu toli, tau širdy vieta. Priedainis: Žemėj Lietuvos ąžuolai...

Lietuvių Liaudies Dainos - Giedu dainelė
Giedu dainelę, savo giesmelę Apie rūpesčius, vargelius. Lietuvos krašto, ne tiek iš rašto, Gi...

Lietuvių Liaudies Dainos - Žemė Lietuvos
Kaip brangi esi, žeme tu gimta. Nors būnu toli, tau širdy vieta. Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos, ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Po Langeliu Sėdėjo
Po langeliu sėdėjo Kadais mano mama... Pro langelį žiūrėjo Ir laukė ji manęs Pried.: Motinos meilė ž...

Lietuvių Liaudies Dainos - Per žalią Gojų
Per žalią gojų Jaunikaitis jojo Jaunikaitis jojo Sau poros ieško(jo). Žaliame gojely Balandis tupėjo...

Lietuvių Liaudies Dainos - Padainuosim Mes Sustoję
Padainuosim mes sustoję Oi oi oi Kaip paukšteliai žaliam gojuj Oi oi oi. (2x2) Padainuosim mes susėd...

Lietuvių Liaudies Dainos - Oi Tu žirge žirge
Oi tu žirge žirge Bėrasai žirgeli Ko dairais aplinkui Į dulkėtą kelią? Tas kelias į Vilnių Gedimino ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Oi Kur Reiks Tas Mergas Dėt
Oi kur reiks tas mergas dėt? Oi kur reiks tas mergas dėt? Į Rygą į Rygą į saldainių fabriką. Į Rygą ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Oi Ant Kalno Bačkelė Kalėda
Oi ant kalno bačkelė Kalėda O po kalnu alų varė Kalėda O po kalnu alų varė Kalėda. Sėdi vyrai užu st...

Lietuvių Liaudies Dainos - Neišeik Tu Iš Sodžiaus
Neišeik neišeik tu iš sodžiaus Nepaliki žilvičių vienų. Be tavęs vakarai bus nuobodūs Be tavęs nebus...

Lietuvių Liaudies Dainos - Negerki Trečios
Negerki broleli negerk trečios Paskui nepažinsi savos pačios. Pakėlei taurelę - ir bus gana Įraudo v...

Lietuvių Liaudies Dainos - Milžinų Kapai
Kur lygūs laukai Snaudžia tamsūs miškai Lietuviai barzdočiai dūmoja; Galanda kirvius Kalavijus aštri...

Lietuvių Liaudies Dainos - Mes Pažįstam šeimininką
Mes pažįstam šeimininką kur svečių nemyli: Aplink bačką sukinėjas Už stalelio tyli. Tylėk netylėk - ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Mes Išliksim Jauni
Su pirmąja linksma kregžde Su purienom šlaituos Du gandrai naujame lizde Vestuves kleketuos. Priedai...

Lietuvių Liaudies Dainos - Mažam Kambarėly
Mažam kambarėly Ugnelę kuriu. (2x2) Girdžiu kaip motulė Kalba su kariu: (4x2) Kalnus tu praėjai Upes...

Lietuvių Liaudies Dainos - Malu Malu Viena
Malu malu viena Pasižiūriu – diena. Suku girnas tunkiai Kad byrėtų smulkiai. Girneles trauksiu Savo ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Lėk Gervė Lėk Gervelė
Lek gervė lek gervelė Lek gervelė per girią. O o o o! Lek gervelė per girią. Neš gervė neš gervelė N...

Lietuvių Liaudies Dainos - Linksminkimos
Linksminkimos! Linksminkimos Pakol jauni esma Nebus laiko mums linksmintis Kada pasenės’ma Kada savo...

Lietuvių Liaudies Dainos - Lietuviais Esame Mes Gimę
Lietuviais esame mes gimę Lietuviais norime ir būt! Tą garbę gavome užgimę Jai ir neturim leist praž...

Lietuvių Liaudies Dainos - Lietuva (Lietuvių Liaudies Dainos)
Lietuva – tai laukai ir takeliai Lietuva – tai žibutės laukuos Lietuva – žydros akys seselių Juodbėr...

Lietuvių Liaudies Dainos - Leliumoj Siuntė Mane
Leliumoj siuntė mane leliumoj Gailus šešurėlis leliumoj Leliumoj žiemos čėsy leliumoj Basų per tiltų...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kvolijosi šilo Meška
Kvolijosi šilo meška Ū ta ta ta ū ta ta ta. Aš įkopsiu aukštan drevėn Be lėselių be šakelių Be tų tr...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kokiais Keliais Bekeliaučiau
Kokiais keliais bekeliaučiau Tėviškėn mintys nuves. O mylimas mano krašte Nuolat ilgiuosi tavęs. Kam...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kas Ten Po Mano...
Kas ten po mano sodelį vaikščiojo (2k) Cykiai pamažu uliavojo (2k) Gal tėvelis bitelių dabojo (2k) C...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kalėdų Rytų Saulė Pražydo
Kalėdų rytų saulė pražydo Vai lėliu lėliu Kalėda. Sekminių rytų ažerai šalo Kas tokis mundras pažeri...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kalnuos Dainuoja
Kalnuos dainuoja rageliai uli uli jo Ir žydi gėlės tenai kalnuos. Kai tykus vakaras ateina Saulutė l...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kalnai Ten Dainavo
Kalnai ten dainavo upeliai klegėjo Kur aš mažutėlis laksčiau. (2x2) Pušelės lyg rūtos lingavo nuo vė...

Lietuvių Liaudies Dainos - Kai Aš Grėbiau Lankoj Viena
Kai aš grėbiau lankoj viena Šienelį šienelį Ir atjojo bernužėlis Pas mani pas mani. (2x2) Padėk Diev...

Lietuvių Liaudies Dainos - Išėjo Tėvelis į Mišką (Lietuvių Liaudies Dainos)
Išėjo tėvelis į mišką Išėjo motinėlė į mišką Išėjo tėvelis išėjo motinėlė Išėjo visi vaikai į mišką....

Lietuvių Liaudies Dainos - Ir Paauga žalia Leipa
Ir paauga žalia leipa Keimo vidurieli. Ir atlieki vuolungieli Tūpi unt šakelis. Vai vuolunge vuolung...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ilgiausių Metų
Visi drauge visi kartu Ne vieną vakarą ne vieną dieną Dalijomės džiaugsmu skausmu Ne vieną vasarą ne...

Lietuvių Liaudies Dainos - Grįšiu
ž.: S.Nėris Nemune ledai išplauks Obelys pabals. Parymok manęs palauk Prie baltos obels. Parugėm gel...

Lietuvių Liaudies Dainos - Grybai
Oi grybai grybai jūs patieka mano Kas jūsų nevalgo nieko neišmano. Aš su savo boba išėjau grybauti A...

Lietuvių Liaudies Dainos - Šėriau žirgelį
Šėriau žirgelį Per savaitėlę Kai atėjo subatėlė Savo bėrą žirgelį Pabalnojau. 3x2 Vai žirge žirge Ži...

Lietuvių Liaudies Dainos - Šią Naktelę Per Naktelę
Šią naktelę per naktelę Nemigau nemigau Su broleliu obelėlę Sodinau sodinau. Prigyk prigyk obelėle V...

Lietuvių Liaudies Dainos - Emėj Lietuvos ąžuolai žaliuos
Kaip brangi esi žeme tu gimta. Nors būnu toli tau širdy vieta. Priedainis: Žemėj Lietuvos ąžuolai ža...

Lietuvių Liaudies Dainos - Emė Lietuvos
K.Vasiliauskas Kaip brangi esi žeme tu gimta. Nors būnu toli tau širdy vieta. Žemėj Lietuvos ąžuolai...

Lietuvių Liaudies Dainos - Alta žiema šalin Eina
Šalta žiema šalin aina 2 k. Pavasaralis ataina. 2 k. Šėmi jauteliai bauboja 2 k. Avinėliai arcavoja....

Lietuvių Liaudies Dainos - Viešpaties Lelija
(G.Jautakaitė) D A D x3 G D G Hm Am D Kur Dievulis saugo lietų dangų kur alyvose Ten paukšteliai gie...

Lietuvių Liaudies Dainos - Vai Atvažiuoja Lėlių Kalėda
Vai atvažiuoja lėlių Kalėda Lėlių Kalėda Kalėda Auksiniais ratais šilkų botagais Lėlių Kalėda Kalėda...

Lietuvių Liaudies Dainos - Už Girių Ugnelė Degė
Už girių girių Ugnelė degė Ei Kalėda Kalėda Pas tą ugnelę Broliai žirgus ganė Ei Kalėda Kalėda Broli...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ubago Giesmė
Sunku ubagui gyventi ant svieta Bo jam un žemės gulieti kieta. Nuog vienų blusų užmigt negaliu Ar be...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tūkstantis žingsnelių
Tūkstantis žingsnelių lig mano namelių Negaliu nueiti pas savo mergelę. Ram tad rylia lylia ram tad ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tėvyne Dainų Ir Artojų
Tėvyne dainų ir artojų Už ką tu mus šitaip baudi? Į kokį džiaugsmingą rytojų Per skausmą ir kraują v...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tyliai Leidžias
Tyliai leidžias pavargusi saulė Paskutiniai šešėliai dienos. Galbūt viską pasaulyje pamiršiu Bet tav...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tris Dienas Tris Naktis
Tris dienas tris naktis Keleliu ėjau Ketvirtą naktelę Girioj nakvojau. Išgirdau girdėjau Girioj bals...

Lietuvių Liaudies Dainos - Ten Kur Nemunas Banguoja
Ten kur Nemunas banguoja Snaudžia krantuose miškai. O už jų žaliuoja pievos Ir žaliuos jos amžinai. ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tai Tu Mąstai
kun.E.Arnašius G C Am D Tai tu mąstai apie mane G CAm D Ir vėl šviesiam šviesiam sapne GC Am D Mane ...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tai Man Dyvai
Tai man dyvai Dyveliai pastojo Kol vasarą Ažeras sustojo. Nusipirksiu Deimanto žiedelį Pašildysiu Va...

Lietuvių Liaudies Dainos - Tai Genelio Genumai
Tai genelio genumai tai jo raibo raibumai Genumai jo raibumai jo. Vienu šaku šokinė' kitu šalu lipin...

Lietuvių Liaudies Dainos - Sutems Tamsi Naktužėlė...
Sutems tamsi naktužėlė Nudrengs drangi drangužėlė. Kur aš nukeliausiu Nakvi nakvynėlę gausiu. Ar ant...

Lietuvių Liaudies Dainos - Saulutė Nusileido
Saulutė nusileido Mėnulis užtekėjo Jauna graži mergelė Pro langelį žiūrėjo. (2x2) Ko sėdi už staleli...

Lietuvių Liaudies Dainos - Saulala Raudona
Saulala raudona Vakaras netoli Palaisk palaisk motinėle Su sauli namolio. Eisu į darželį Skinsiu tri...


Panašios grupės, atlikėjai


Komentarai

Vardas:
Apsaugos kodas:
Komentaras:
JONAS rašė: prieš 85 mėn
kur draugo vardas parasita pakeiskit i savo draugo varda kuriam norit sapadlo padaryt arba tik siaip pajuokauti pidarastu valanda pidarastu valanda pidarastu valanda pidarastu valanda Tinkis Birkis Tinkis Birkis BYBYS BYBYS "draugo vardas" "draugo vardas" Mineds Pidarastai Pidarastai Cia linksmiau Tinkis Birkis Bybys "draugo vardas" Mineds Pidarastai Piderastai Sėsk artčiau
JONAS rašė: prieš 85 mėn
kur draugo vardas parasita pakeiskit i savo draugo varda kuriam norit sapadlo padaryt arba tik siaip pajuokauti pidarastu valanda pidarastu valanda pidarastu valanda pidarastu valanda Tinkis Birkis Tinkis Birkis BYBYS BYBYS "draugo vardas" "draugo vardas" Mineds Pidarastai Pidarastai Cia linksmiau Tinkis Birkis Bybys "draugo vardas" Mineds Pidarastai Piderastai Sėsk artčiau
kiesa rašė: prieš 87 mėn
sveiki gal kas zinot kas atliko daina kurios priedainis yra toks neprisimenu tikslei bet tai butu 90 arba dar senesne skamba taip buvo pavasarei zali geles zidejo pakeli ,skausmo serenedos nuaides tau dziaugsmo ir meiles palinkes kazkas tokio aciu
eglute rašė: prieš 89 mėn
kodel nėra dainos lėkė sakalėlis
Lina rašė: prieš 93 mėn
Sveiki,gal kas nors pamenat labai grazia daina apie nendre,kaip uzdare pamote i belange -skamba melodija ausyse, bet zodziu nepamenu jau... mociute man ja dainuodavo kaskat vaikysteje. Jei kas nors atsimenat, buciau dekinga. Aciu.
vitas rašė: prieš 111 mėn
galit ikelt Pasejau pupyte tevelio sodeli man labai reike mokykloi ismokt
Brigita rašė: prieš 135 mėn
Man reiketu dainos Sedi broliai uz stalielio
Greta rašė: prieš 136 mėn
Ant tilto stovejau reikia
Daina rašė: prieš 137 mėn
Reikia dainos "oi tai buvo"
Evaaaaa rašė: prieš 143 mėn
Gal galėtumėt kažkas įmest Sangrūdos kaimo kapelos dainos žodžius-Motinos meilė kaip saulė
Evaaaaa rašė: prieš 143 mėn
Gal galėtumėt kažkas įmest Sangrūdos kaimo kapelos dainos žodžius-Motinos meilė kaip saulė
Evaaaaa rašė: prieš 143 mėn
Gal galėtumėt kažkas įmest Sangrūdos kaimo kapelos dainos žodžius-Motinos meilė kaip saulė
Evaaaaa rašė: prieš 143 mėn
Gal galėtumėt kažkas įmest Sangrūdos kaimo kapelos dainos žodžius-Motinos meilė kaip saulė
monika rašė: prieš 151 mėn
as noriu dalyvauti ciamia anglu dainosia
Giedre_Angel_ rašė: prieš 153 mėn
man lb reikia dainles apie kelia, turite visa savaite man parasyti, nes reikia man ja i mokykla parodyti, labai svarbu kad ji butu linksma :)
lukrecija rašė: prieš 154 mėn
gaila kad nera dainos vakaro giesmele
Aukštaite rašė: prieš 168 mėn
Ale brač, iek dainelių šyčia yra, et navatna veizet..

 
elyrics.lt yra lietuviškų ir angliškų dainų tekstų ir žodžių archyvas. Visi dainų tekstai yra jų autorių nuosavybė ir pateikiami tik informaciniais tikslais. Visi vaizdo klipai yra iš Youtube.com, čia pateikiama automatinė Youtube klipų paieška. elyrics.lt neprisiima atsakomybės už šioje svetainėje skelbiamos informacijos tikslumą ir jos panaudojimo pasekmes. Kiekvienas rašydamas naują komentarą atsako už skelbiamos informacijos turinį.
‡ Lietuva internete
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas | CS 1.6 Download |